News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

August 2019
Scheduling staff created event 5 August 2019
Scheduling staff removed the event yesterday at 17:47
 
October 2018
Scheduling staff created event 17 October 2018
Scheduling staff edited yesterday at 15:36

['TTMVM_MDNA_1', 'TTMVM_SUMA_1', 'TTMVM_IMPTA_1', 'TTMVM_IMPTA_1']

 
May 2018
Scheduling staff created event 25 May 2018
Scheduling staff removed the event yesterday at 14:50
 
November 2017
Scheduling staff created event 1 November 2017
Scheduling staff edited 1 November 2017

Kursval V178/Course selection

[u'TTMVM_MDNA_21', u'TTMVM_IMTA_1', u'TTMVM_SUMA_1']

Scheduling staff edited yesterday at 13:48

['TTMVM_MDNA_1', 'TTMVM_IMTSUMA_1', 'TTMVM_SUMIMTA_1']

 
November 2016
Scheduling staff created event 11 November 2016
Scheduling staff edited yesterday at 12:21

Röd16aa08a1-12b0-40b5-827e-81d89245dbf4

 
June 2016
Scheduling staff created event 30 June 2016
Scheduling staff edited yesterday at 11:46

Röd16aa08a1-12b0-40b5-827e-81d89245dbf4

 
November 2015
Scheduling staff created event 27 November 2015
Scheduling staff edited 27 November 2015

Kårens dag Union Day i Nymble

 
Scheduling staff created event 10 November 2015
 
October 2015
Scheduling staff created event 29 October 2015
 
Feedback News