Till innehåll på sidan

Passerkort på KTH:s campus

Som student behöver du ett passerkort för att få tillgång till många delar av campus. Här hittar du information om passerkort på KTH:s olika campus.

Som student på KTH får du ett passerkort som ger dig tillgång till de byggnader och lokaler som du har behov av för din utbildning och dina studier. Till ditt passerkort är en behörighet kopplad vilket ger dig rättighet till behörighetsstyrda och låsta byggnader och lokaler samt en personlig PIN-kod.

Säker hantering av passerkort

Ditt passerkort är kopplat till dig som student och är därav en personlig handling. En säker hantering av passerkortet är därför viktigt i syfte att förhindra obehöriga personer i KTH:s lokaler, stölder, skadegörelse och störningar i utbildningen. Det är viktigt att du som student efterlever de säkerhetskrav som följer med ditt passerkort.

Det är inte tillåtet att:

  • Låna ut ditt passerkort
  • Skriva din PIN-kod på passerkortet
  • Öppna för eller släppa in personer i KTH:s lokaler
  • Hålla upp eller ställa upp dörrar

Vid förlust eller stöld av ditt passerkort är det viktigt att du anmäler detta snarast möjlig till KTH för att passerkortet ska kunna spärras.

Behörighet- och identitetskontroll

KTH har väktare som bevakar samtliga campusområden, dygnet runt och året om.
För allas trygghet och säkerhet genomför KTH:s väktare behörighet- och identitetskontroller av personer som vistats i KTH:s lokaler.

Som student ska du på begäran från KTH:s väktare uppvisa:

  • Giltig ID-handling
  • Giltigt passerkort
  • Styrka behörighet genom att uppvisa passerkort i berörd kortläsare

Om du inte kan uppvisa dessa handlingar kommer väktare uppmana dig att lämna KTH:s lokaler.

Vart vänder jag mig för att få hjälp med passerkort?

KTH Entré  på KTH Campus eller servicecenter på KTH Flemingsberg, KTH Södertälje och KTH Kista hjälper med grundläggande frågor kring passerkort. Där kan du:

  • Hämta ut passerkort
  • Byta pinkod
  • Ersätta förlorat passerkort

För att få tillträde till lokaler med särskild behörighet måste ansvarig person från din skola kontakta KTH:s Kortexpedition.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-08-08