AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp

Structural Engineering, Basic Course

Kursen ger en djup förståelse för verkningssättet hos olika typer av konstruktioner samt grunderna i dimensioneringsprocessen.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60197

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Håkan Hansson <hhansson@kth.se>

 • Lärare

  Anders Ansell <anders.ansell@byv.kth.se>

  Andreas Sjölander <asjola@kth.se>

  Bert Norlin <bert.norlin@byv.kth.se>

  Daniel Eriksson <daniel.eriksson@byv.kth.se>

  Håkan Hansson <hhansson@kth.se>

 • Målgrupp

  SFINX

VT20 för programstuderande

HT18 Omreg. för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51483

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Att ge grundläggande kunskaper om beräkning och dimensionering av enkla byggnader i olika konstruktionsmaterial.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Principer för bärande system av olika material såsom betong, stål och trä
 • Förenkling samt renodling av verkliga system före beräkning
 • Lastnedräkning
 • Fackverkskonstruktioner
 • Beräkning och redovisning av snittstorheterna M, N och V
 • Beräkning av normal- och skjuvspänningar för vanliga tvärsnittstyper
 • Hållfasthetsegenskaper hos olika konstruktionsmaterial
 • Tillämpningar av elastiska linjens ekvation på balkar och pelare
 • Projektuppgift. Träkonstruktion av altantyp. Uppgiften innehåller momenten utformning, förenklad dimensionering samt förenklad kostnadsoptimering

Behörighet

For students not registered on a KTH programme:

120 university credits (hp) including Structural Mechanics basic courseequivalent to at least 7,5 ECTS points. And documented proficiency in English corresponding to English B.

For students registered on a KTH programme:

AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Räkneövningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig problemtentamen (TEN1; 1,5 hp)
Projektuppgift (ÖVN1; 3 hp)
Räkneövningar (ÖVN2; 3 hp)

Ges av

ABE/Betongbyggnad

Kontaktperson

Håkan Hansson (hhansson@kth.se)

Examinator

Anders Ansell <anders.ansell@byv.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1L1029

Påbyggnad

Byggnadsteknik och design samt Byggkonstruktion fortsättningskurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.