Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anders Ansell

Profile picture of Anders Ansell

PROFESSOR

Details

Telephone
Address
BRINELLVÄGEN 23

About me

Professor i betongbyggnad sedan 2012, avdelningschef sedan 2010. Tekn dr från KTH 1999 och docent 2004. Forskningsintressen är betongkonstruktion, betongmaterial, numerisk modellering och strukturdynamik. Är också studierektor och ansvarig för doktorsprogrammet i Byggvetenskap vid KTH.

Professor in Concrete Structures since 2012, head of the division since 2010. PhD from KTH in 1999 and docent 2004. Research interests are concrete constructions, concrete materials, numerical modelling and structural dynamics. Also director of studies and responsible for the doctoral program within Civil and Architectural Engineering at KTH.


Courses

Concrete Structures (AF2101), examiner, teacher | Course web

Concrete Structures, Advanced Course (AF2102), examiner, course responsible, teacher | Course web

Degree Project in Concrete Structures, Second Cycle (AF213X), examiner, course responsible | Course web

Structural Engineering, Advanced Course (AF2003), teacher | Course web

Structural Engineering, Basic Course (AF1005), examiner, course responsible, teacher | Course web

Structural Mechanics, Basic course (AF1006), course responsible, teacher | Course web

Tunnel Engineering (AF2610), teacher | Course web