AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp

Swedish Society, Culture and Industry in Historical Perspective

The course focuses on the construction of cultures and identities, and addresses topics such as political system, economy, technology, industry, city planning and architecture in a long term perspective.

The course consists of lectures, excursions, seminars and films - all held in English. The excursions involve guided visits to city, suburban or industrial areas, and to museums in the Stockholm area (participants have free admission to museums, etc).

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande FULLSATT

 • Perioder

  VT19 P3 (3,5 hp), P4 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  60006

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 120

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: B2, E2, L, N. P4: B2, E2, L, N. mer info

 • Kursansvarig

  Katarina Larsen <katarina.larsen@abe.kth.se>

  Siegfried Evens <siegfried.evens@abe.kth.se>

 • Lärare

  Dag Avango <dag.avango@abe.kth.se>

  Nina Cyrén Wormbs <nina.wormbs@abe.kth.se>

  Susanna Van Der Watt <lizemarie.vanderwatt@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program. Utbytesstudenter är också varmt välkomna.

 • Del av program

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  51023

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 120

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Katarina Larsen <katarina.larsen@abe.kth.se>

 • Lärare

  Dag Avango <dag.avango@abe.kth.se>

  Katarina Larsen <katarina.larsen@abe.kth.se>

  Nina Cyrén Wormbs <nina.wormbs@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program. Utbytesstudenter är också varmt välkomna.

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande FULLSATT

Lärandemål

Huvudsyftet med kursen är att studenterna ska förstå och kunna ge en grundläggande redogörelse för hur förändringar i kultur, ideologi och politiska ideal har format och omformat svensk stadsplanering, teknologi och industri under efterkrigstiden.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • Sammanfatta och demonstrera kunskap om centrala begrepp och huvuddrag i ”den svenska modellen” (politiskt system, välfärdsstat och neutralitet/alliansfrihet)
 • Sammanfatta och demonstrera kunskap om den allmänna utvecklingen av svensk industri och teknologi under efterkrigstiden
 • Sammanfatta och demonstrera kunskap om grundläggande huvuddrag i svensk stadsplanering under efterkrigstiden
 • Demonstrera analytiskt läsande och skrivande, inkluderande att reflektera, referera, resonera och dekonstruera analytiska frågor centrala för kursinnehållet

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens fokus är på byggande av kulturer och identiteter och den tar upp ämnen som politiskt system, ekonomi, teknologi, industri, stadsplanering och arkitektur i Sverige ur ett långt perspektiv.

Kursen består av föreläsningar, exkursioner, seminarier och filmvisningar – allt hållet på engelska. Föreläsningarna startar i allmänhet kl 17.15 med lärare från Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH eller inbjudna gästföreläsare från andra universitet och organisationer.

Exkursionerna består av guidade vandringar i city, förorter och/eller industriområden i stockholmsområdet, såväl som museibesök (fritt inträde för kursdeltagare).

Seminarierna innehåller förberedelser för tentamen, diskussion av kursens teman och skrivuppgifter. Några föreläsningar följs av filmvisningar. Vi har valt ut ett antal svenska kvalitetsfilmer som på olika sätt belyser kursinnehållet.

Kursupplägg

Kursens fokus är på byggande av kulturer och identiteter och den tar upp ämnen som politiskt system, ekonomi, teknologi, industri, stadsplanering och arkitektur i Sverige ur ett långt perspektiv.

Kursen består av föreläsningar, exkursioner, seminarier och filmvisningar – allt hållet på engelska. Föreläsningarna startar i allmänhet kl 17.15 med lärare från Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH eller inbjudna gästföreläsare från andra universitet och organisationer.

Exkursionerna består av guidade vandringar i city, förorter och/eller industriområden i stockholmsområdet, såväl som museibesök (fritt inträde för kursdeltagare).

Seminarierna innehåller förberedelser för tentamen, diskussion av kursens teman och skrivuppgifter. Några föreläsningar följs av filmvisningar. Vi har valt ut ett antal svenska kvalitetsfilmer som på olika sätt belyser kursinnehållet.

Behörighet

Avslutad gymnasieutbildning och dokumenterad behörighet i engelska.

Rekommenderade förkunskaper

Inga

Litteratur

Kurslitteraturen är ett kompendium med artiklar som finns tillgänglig hos Avd för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH

Utrustningskrav

Ingen särskild utrustning krävs.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 4,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 •  En avslutande skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp), graderad A-F
 • Obligatorisk närvaro vid kurstillfällen och tentamensförberedande aktiviteter (ÖVN1; 4,0 hp), graderad Godkänt/Underkänt. Detta inkluderar a) obligatorisk närvaro vid 10 av 13 kurstillfällen, b) obligatorisk närvaro vid tentamensförberedande seminarier och c) obligatorisk medverkan i skriftligt grupparbete.

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Kontaktperson

Course content: swesoc@kth.se

Examinator

Nina Cyrén Wormbs <nina.wormbs@abe.kth.se>

Övrig information

Om antalet sökande överskrider tillgängliga studieplatser fördelas platserna på "first come, first served"-basis, dvs. de som anmäler sig tidigt antas först.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.