DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion 3,0 hp

A quick introduction to Human-Computer Interaction

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 mdiintro för programstuderande

 • Perioder

  HT19

 • Anmälningskod

  40011

 • Kursen startar

  2019-08-12

 • Kursen slutar

  2019-08-24

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Sökbar för TIMTM

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51390

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och ha kunskap om begrepp, teorier och metoder inom ämnesområdet människa datorinteraktion (MDI) 
 • redogöra för och använda grunderna i kognitionspsykologi för MDI, 
 • planera genomföra och analysera resultaten av fältstudier, 
 • använda, diskutera och problematisera metoder för och resultat av interaktionsdesign för MDI, 
 • använda och reflektera över utvärderingsmetoder för MDI, 
 • förstå, värdera och argumentera för användarcentrerad systemdesign 
 • diskutera digitaliseringens inverkan på individens interaktion med digital teknik
 • reflektera över sitt lärande

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Introduktion till människa-datorinteraktion
 • Användbarhet, användarupplevelser och tillgänglighet
 • Kognitionspsykologi för människa datorinteraktion
 • Metoder för fältstudier, observationer och intervjuer
 • Kognitionspsykologi för MDI
 • Designmetoder och designmetodik
 • Interaktionsdesign
 • Utvärderingsmetoder för MDI
 • Användarcentrerad systemdesign
 • Digitalisering av samhället

Behörighet

Litteratur

Interaction Design by Jenny Preece et al.

Examination

 • INL1 - Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på seminarierna som är obligatoriska

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Jan Gulliksen <gulliksen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.