DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp

Computer Game Design

Datorspel är intressanta ur MDI-perspektiv eftersom användarna omedelbart och så gott som utan instruktioner måste förstå hur man ska spela och spelet samtidigt ska vara utmanande. Datorspelen är idag drivande för vidareutveckling av interaktionstekniken och inkluderar kunnande från bland annat MDI, Datalogi, Datorgrafik, AI och Matematik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 spel19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten (för betyg A) kunna

 • Förklara den historiska utvecklingen av datorspel.
 • Analysera marknaden för datorspel.
 • Förklara teorin bakom spelregler och spelupplevelser och analysera reglers påverkan på system.
 • Beskriva och tillämpa villkor och krav för spelgenrerna massiva spelvärldar, mobilspel och lärspel.
 • Beskriva och tillämpa designmönster och grafikkvalitetsanalys i datorspel.
 • Förklara hur narrativ och ljud påverkar spelupplevelsen.

för att studenterna ska

 • kunna utveckla prototyper till datorspel tillräckligt avancerade för att kunna vända sig till en förläggare.

Kursens huvudsakliga innehåll

Datorgrafik, geometrisk modellering för spel, realtidsgrafik och specialeffekter, OpenGL, narrativ, lärspel, barnspel, socialt spelande, spelregler, spelupplevelse.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs minst två års studier inom medieteknik, datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande samt kurserna DD1337 Programmeringsteknik och DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DH2413 Avancerad grafik och interaktion  - som kan läsas parallellt - samt dessutom DH1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs, eller IC1000 Människa-datorinteraktion.

Litteratur

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB4 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Björn Thuresson, e-post: thure@kth.se

Examinator

Henrik Artman <artman@kth.se>

Olof Bälter <ob1@kth.se>

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.