Hoppa till huvudinnehållet

Henrik Artman

Profilbild av Henrik Artman

PREFEKT, AVDELNINGSCHEF

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 3, PLAN 6
PROFESSOR

Om mig

Professor i Människa-Datorinteraktion

Bitr. Forskningsutbildningsansvarig FA, KTH EECS

Avdelningschef MID


Kurser

Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion (DH2466), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Datorspelsdesign (DH2650), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot interaktiv medieteknik, avancerad nivå (DA232X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot media management, avancerad nivå (DA234X), examinator | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå (DA239X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (DA258X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå (DA256X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå (DA225X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå (DM250X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom medieteknik, grundnivå (DM128X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), lärare | Kurswebb

Transparens i tekniska och sociala system (FDH3004), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb


Profilbild av Henrik Artman

Publikationer

Publikationslista