Computer Game Design

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen avser att ge en inblick och förståelse av och kunskaper kring datorspelsdesign. Kursupplägget är utvecklat i samarbete med datorspelsutvecklare och utgår i hög grad att ha erfarna utvecklare och branschföreträdare som gästföreläsare. Kursen examineras med ett större projekt som ska behandla spelidé, samt genom en så kallad lärdagbok.

Lämpliga förkunskaper är MDI (inledande) samt AGI, vilket antyder att studenterna ska ha intresse både för människorna som ska använda datorspelen liksom för tekniken bakom. Vi antar dessutom att alla har programmeringsvana.

...

...

Teachers

Feedback News