DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp

Cooperative IT-design

Kursen består av metodkunskap med tillämpning på ett avancerat designprojekt inom människa-datorinteraktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 kid18 för programstuderande

Lärandemål

Målet är att du efter fullföljd kurs ska kunna:

 • utifrån ett givet sammanhang motivera, välja, kombinera, tillämpa och anpassa olika användarcentrerade metoder för att systematiskt inkludera slutanvändare i alla faser av en systemutvecklingsprocess
 • kritiskt granska och reflektera över olika exempel på kooperativ design
 • motivera designbeslut utgående både från grundläggande kunskaper inom människa-datorinteraktion och resultat från olika användarcentrerade metoder
 • planera, utföra och kritiskt bedöma ett tvärvetenskapligt projekt utfört i nära samarbete med en tänkt målgrupp och andra vetenskapliga kompetenser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Översikt över olika discipliners sätt att arbeta med kooperativ design. Praktiska exempel på användarcentrerade projekt. Genomgång av ett antal metoder för kooperativ design och praktiska metodövningar.

Genomförande av ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt med användarmedverkan i alla stadier av projektet, från ett generellt beskrivet tema till ett specifikt och färdigt resultat. Projektet rapporteras med en muntlig redovisning och en skriftlig rapport, samt redovisas även i andra medier.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

DH2622 Människa-datorinteraktion, fk med prototypning eller DH2626 Interaktionsdesign 1 eller motsvarande.

Litteratur

Kurslitteraturen består av information som finns på nätet. 

Rekommenderad kurslitteratur (inte obligatorisk): O'Sullivan and Igoe, Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Metodövningar (SEM1; 3 hp)
Projektarbete (PRO1; 6 hp)

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Björn Thuresson, e-post: thure@kth.se

Examinator

Ann Lantz <alz@kth.se>

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.