Cooperative IT-design

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen ges under höstterminen (period 1-2) och är obligatorisk för THCIM, sökbar för studenter på civilingenjörsprogram som har uppnått minst 90 hp varav minst 50 hp från årskurs 1 och den är även sökbar för studenter på masterprogram.

Detta är en avancerad kurs i människa-datorinteraktion för att praktisera, utvärdera, reflektera och se verkningsgraden i ett antal metoder för användarmedverkan. I den andra hälften av kursen genomförs ett utvecklingsprojekt, från behovsdefinition till ett logiskt avslut (en verifierad prototyp eller färdig tjänst eller produkt). Kursen examineras genom muntliga presentationer, inlämningsuppgifter och en publik slutredovisning.

Kursen är samordnad med DEL DH2465 där flertalet moment genomförs gemensamt.

Kursledare är Björn Thuresson, examinator är Ann Lantz.

Teachers

Feedback News