Cooperative IT-design

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen ges under höstterminen (period 1-2) och är obligatorisk för THCIM, sökbar för studenter på civilingenjörsprogram som har uppnått minst 90 hp varav minst 50 hp från årskurs 1 och den är även sökbar för studenter på masterprogram.

Detta är en avancerad kurs i människa-datorinteraktion för att praktisera, utvärdera, reflektera och se verkningsgraden i ett antal metoder för användarmedverkan. I den andra hälften av kursen genomförs ett utvecklingsprojekt, från behovsdefinition till ett logiskt avslut (en verifierad prototyp eller färdig tjänst eller produkt). Kursen examineras genom muntliga presentationer, inlämningsuppgifter och en publik slutredovisning.

Kursen är samordnad med DEL DH2465 där flertalet moment genomförs gemensamt.

Kursledare är Björn Thuresson, examinator är Ann Lantz.

Teachers

Feedback News