DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp

Media Technology and Interaction Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 mixd19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50843

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: B1, G1, H1, B2, C2, G2, H2. mer info

 • Kursansvarig

  Jarmo Laaksolahti <jarmola@kth.se>

 • Lärare

  Ylva Fernaeus <fernaeus@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar från årskurs 3

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen introducerar metoder för interaktionsdesign med ett fokus på medieteknikområdet. Med utgångspunkt i frågeställningar kring interaktion med samtida och framtida medier genomför studenterna under kursens gång ett designprojekt där de stegvis går från idé till funktionell prototyp. I varje steg lär de sig om och tillämpar erkända metoder för typiska aktiviteter i steget t.ex. idégenerering, urval och utvärdering, samt olika typer av skiss- och prototypmetoder.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • använda metoder för design av interaktiv medieteknologi i designprocessens olika faser
 • diskutera hur olika metoder kan bidra till framgångsrika lösningar med utgångspunkt i forskning och erfarenheter av användning inom industrin
 • uppvisa förmåga att analysera styrkor, svagheter, och tillämplighet hos olika metoder
 • uppvisa förmåga att förstå och utnyttja teknologiska egenskaper i design materialet för att skapa framgångångsrika lösningar
 • uppvisa förmåga att praktiskt tillämpa metoder för design av interaktiv mediateknologi
 • uppvisa förmåga att använda moderna mjuk- och hårdvaruverktyg för interaktionsdesign

Kursens huvudsakliga innehåll

En rad föreläsningar och seminarier som introducerar olika designmetoder kombinerat med designövningar som ger praktiskt erfarenhet. Samtliga övningar utförs inom ramen för det projektarbete som studenterna genomför under kursens gång. Metoder som tas upp inkluderar:

 • metoder för att utforska en designrymd: studier av existerande interaktionsmodaliteter, utforskning av teknologier som design material, state of the art analyser, mood boards
 • metoder för att stödja designomdömen: interaktionskritik, parallell design, personas, strukturerad brainstorming.
 • metoder för att utveckla design alternativ: scenarios, lo-fi prototyper, video prototyper, prototypkonstruktion med moderna mjuk- och hårdvaruverktyg.
 • metoder för komposition och presentation: finjustering och testning av lösningar, effektiva användartester, presentation av färdiga lösningar online m.h.a olika media.

Behörighet

Litteratur

About Face: The Essentials of Interaction Design, 4th Edition
Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, Christopher Noessel
ISBN: 978-1-118-76657-6

Samt forskningsartiklar och online material från bl.a www.interaction-design.org

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, självreflektion, 2,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete inom interaktionsdesign för medieteknologi, 5,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Jarmo Laaksolahti (jarmola@kth.se)

Examinator

Jarmo Laaksolahti <jarmola@kth.se>

Övrig information

Kan inte läsas tillsammans med DH2628 Metoder för interaktionsdesign7,5 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.