DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp

Sound in Interaction

Kursen ger studenterna teoretiska och praktiska kunskaper om användningen av ljud i interaktion.

Huvudfokus ligger på vetenskap och teknologi för användning av ljud i interaktion samt för kommunikation av information.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP) INSTÄLLD

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10089

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

VT20 ljudintv20 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • läsa kritiskt en vetenskaplig uppsats om ljud och interaktion, och extrahera användbar information från den
 • identifiera och beskriva de viktigaste principerna för ljud i interaktion samt kommunikation av information genom ljud, ljud feedback på interaktion, sonifiering av kroppsrörelser
 • identifiera, beskriva och analysera kontrollaspekterna i ljud-baserade interaktiva applikationer
 • utvärdera hur ljudbaserade interaktiva applikationer fungerar
 • använd state-of-the-art gratis programverktyg och sensorer (baserade på Arduino, Raspberry Pi, eller andra platformer) för design av nya ljudbaserade interaktiva applikationer
 • föreslå effektiv design för nya tillämpningar som använder ljud i interaktion
 • motivera, dokumentera och presentera design, genomförande och utvärdering av din nya applikationen.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande principer för ljudperception i interaktion
 • Förhållandet mellan ljud och rörelse
 • Ljud som informationsbärare
 • Användningen av ljud som feedback i kontroll tillämpningar, inklusive haptik
 • Datarepresentationen med ljud, inklusive interaktivt sonifiering
 • Användning av ljud i terapi tillämpningar, inklusive tillämpningar för icke normalt fungerande människor
 • Ljud och interaktion i vardagen
 • Ljudmodeller för interaktion, inklusive modeller för bärbara enheter

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 60 hp varav 30 hp inom matematik, informationsteknik eller musikproduktion. Dessutom engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i människa-datorinteraktion och programmering motsvarande första termin på Masterprogram i Interaktiv medieteknik (TIMTM) eller Datalogi (TCSCM).

Kunskaper i människans perception, motsvarande kurs DM2350 (fd DT2350), och i multimodal interaktion, motsvarande kurs DT2140 rekommenderas men inte nödvändigt.

Litteratur

Särtryck beskrivande forskningen inom området som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination

 • INL1 - inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: https://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex/.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Roberto Bresin, e-post: roberto@kth.se

Examinator

Roberto Bresin <roberto@kth.se>

Övrig information

Kursen ges för första gången läsåret 11/12.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.