EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp

Project in Electromagnetic Engineering

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50202

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Del av program

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  51035

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

Lärandemål

Efter slutförd kurs kommer du att ha praktisk erfarenhet av att utföra en eller flera typiska arbetsuppgifter inom områden som elektromagnetisk fältteori, antennteknik, elektromagnetisk förenlighet, högspänningsteknik, elektroteknisk konstruktion, tillförlitlighetsanalys av elektrotekniska komponenter/system. Du skall kunna formulera ett realistiskt mål för en tidsbegränsad uppgift, följa upp genomförandet och kunna dokumentera ditt arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kan innefatta bl a

 • design av en mätuppställning
 • programmering av mätutrustning och behandling av mätdata
 • litteratursökning och sammanfattning av ett specifikt område
 • bygge av demonstrator eller motsv
 • publicering och presentation av artikel vid vetenskaplig konferens eller i tidskrift

Kursupplägg

Individuellt projektarbete motsvarande sex veckors heltidsarbete, med tillgång till handledning.

Behörighet

120 hp och engelska B eller motsvarande. Kunskaper i elkretsanalys motsvarande EI1110 och kunskaper i elektromagnetisk fältteori motsvarande EI1200.

Litteratur

Beror på projektet och bestäms i samråd med handledaren.

Examination

 • PRO1 - Individuell projektuppgift, 9,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tidplan, åtminstone en skriftlig statusrapport samt en skriftlig slutrapport.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Martin Norgren

Examinator

Martin Norgren <mnorgren@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.