EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp

Electric Traction

Kursen ger en introduktion till elektrisk järnvägsdrift innefattande traktionsmekanik, systemegenskaper, elektriska drivsystem och banmatning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • redogöra för grundläggande systemtekniska aspekter på elektriska järnvägssystem inkluderande bl a gångmotstånd, dragkraft, adhesion, effektbehov och energiförbrukning.
 • beräkna dragkraft, effekt, acceleration och hastighet för spårfordon
 • beskriva ingående komponenter i elektriska drivsystem med asynkronmotorer eller likströmsmotorer
 • göra överslagsmässiga beräkningar av spänningar, strömmar och effekter i elektriska drivsystem för spårfordon med asynkronmotorer och likströmsmotorer
 • ha kännedom om andra typer av drivsystem för spårfordon
 • beskriva uppbyggnaden av elektriska banmatningssystem för både likspänning och växelspänning
 • utföra beräkningar av effektöverföringsförmågan för olika banmatningssystem
 • beskriva bakgrunden till elektromagnetiska störningar (EMI) från järnvägsdrift och redogöra för viktiga begrepp och parametrar

Kursens huvudsakliga innehåll

Historisk överblick. Allmänna principer för elektrisk traktion och i synnerhet elektrisk järnvägsdrift. Drag- och bromskraft. Effektbehov och energiförbrukning. Traktionsfordon; elektriska drivsystem, transformatorer och omriktare, styrning och reglering samt den mekaniska transmissionen. Banmatningssystem; växel- och likströmssystem. Effektöverföringsförmåga, kontaktledning, överspänningar, nätåterverkan och elektriska störningar, EMC.

Kursupplägg

24 timmar föreläsning + 3 inlämningsuppgifter

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande. Dokumenterad kompetens i engelska motsvarande engelska B/engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Någon av följande kurser rekommenderas; EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem, EJ1200 Eleffektsystem eller EJ2300 Effektelektronik.

Litteratur

Östlund, S., Elektrisk Traktion KTH 2005

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Stefan Östlund

Examinator

Stefan Östlund <stefano@kth.se>

Övrig information

OBS. Kurserna EJ2400 Elektrisk traktion och EJ2440 Elektriska transportsystem har till viss del samma innehåll och det går därför inte att inkludera bägge kurserna under en och samma examen. Som möjligt komplement till EJ2400 Elektrisk traktion finns EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.