FAF3405 Byggnadsfysik III mätmetoder och mätmetodik 6,0 hp

Physics and Buildings - Measurements

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingen information tillagd

Lärandemål *

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

Ingen information tillagd

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Folke Björk

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk (folkeb@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

Övrig information

Denna kurs ersätter F1D5203 Byggnadsfysik III mätmetoder och mätmetodik 6,0 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader