Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFAF3406 Aktuell byggteknik 4,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FAF3406 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en god bild av de viktigaste nya frågeställningarna och problemen inom byggnadstekniken.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha skaffat sig en god förståelse av de senaste och mest aktuella forskningsfrågorna inom byggnadstekniken och hur de tillämpas på ett långsiktigt hållbart sätt inom husbyggnad,
  • ha visat förmåga att ta fram aktuella exempel och aktuell litteratur inom detta område,
  • ha visat förmåga att göra en analys av de aktuella frågorna och sedan en syntes av dem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande, och en grundkurs i byggnadsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång, men att söka ny litteratur är en viktig del av kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Projektrapport, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Folke Björk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Folke Björk (folkeb@kth.se)

Övrig information

Denna kurs ersätter F1D5211 Aktuell byggteknik 4,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader