Hoppa till huvudinnehållet

FDH3358 Humaniora i HCI 4,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FDH3358 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

“Humaniora har påverkade människa-maskin interaktionsområdet (HCI) ända sedan dess begynnelse, men har fått en allt starkare roll sedan början av 2000-talet. Under den perioden har humaniora gjort betydande bidrag till HCI-teori och metoder vilket har påverkat design av användarupplevelser (UX), estetik i interaktion, och olika emancipations-/social förändringsprocesser i HCI.

Den här boken återintroducerar humaniora HCI-publiken; beskriver dess främsta epistemologiska och metodologiska åtaganden och dess systematik; jämför och kontrasterar den vetenskapliga uppsatsen  med den humanistiska essän som forskningsprodukter och försöker ge struktur till hur en essä ska bedömas; och fokuserar slutligen på två områden där humanistisk HCI har haft en speciellt viktig påverkar på området – användarupplevelser och estetiska och emancipatoriska ansatser till interaktionsområdet. Boken argumenterar för en mer inkluderande och omfamnande humanistisk ansats i det tvärvetenskapliga HCI-området, och ger en livlig och engagerande invit till läsaren att vara med i det projektet.”

Lärandemål

Kursen riktar sig till design-orienterade doktorander och är organiserad som en läskurs. Tillsammans läser vi och diskuterar beskrivningar av humanistisk HCI.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studenterna får godkänt på kursen om de uppfyller ett av följande två krav:

  • Skriver en artikel om sitt forskningsarbete, skickat till någon konferens eller journal, där de refererar till humaniora på ett relevant vis
  • Skriver en kort uppsats om sin syn på humaniora och interaktionsdesign och dess relevans för deras eget arbete

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ylva Fernaeus

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDH3358

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign