Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FMF3011 Litteraturkurs i Mekatronik 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Målgrupp

Doktorander

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-01-16
2024-03-15

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60794

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FMF3011 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller aktuella exempel och utmaningar på mekatroniska produkter och produktutveckling, lösningsalternativ, verktyg och metoder för analys och konstruktion.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna presentera en fördjupad studie inom ämnesområdet mekatronik där följande lärandemål och moment ingår:

  • utmaningar och trender inom ämnesområdet Mekatronik
  • aktuella forskningsfrågor och metoder inom ämnesområdet Mekatronik

Ämnesområdet skall belysas utifrån dels forskningsfronten (state of the art) och dels utifrån aktuell industriell kunskapsnivå.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarstudier

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Delges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Maskinkonstruktion