Kurser, ITM/Maskinkonstruktion

Kursnamn Hp Kurskod
Distribuerade realtidsdatorsystem 7,5 4F5107
EcoDesign - Produktutveckling för hållbara produkter 12,0 4F5605
Endrea/Engineering Management 7,5 4F5703
Forskarskola i Tribologi 9,0 4F5508
Forskarskola i Tribologi 9,0 MF3017
Forskningsmetodik i maskinkonstruktion för doktorander 9,0 MF3029
Forskningsmetodik, Forskarroller inom produktutveckling 7,5 4F5701
Forskningsmetodik, Forskarroller inom produktutveckling 7,5 MF3022
Förbränningsmotorteknik, doktorandkurs 9,0 4F5401
Förbränningsmotorteknik, laborations- och mätkurs 10,5 4F5402
Förbränningsmotorteknik, litteraturgranskning 9,0 4F5403
Inbyggda styrsystem - grundkurs 3,0 4F5114
Introduktion till forskarutbildning 3,0 4F5604
Introduktionskurs 7,5 MF3021
Introduktionskurs för doktorander 7,5 4F5603
Konstruktions- och utvecklingsmetodik, litteraturkurs 7,5 4F5602
Konstruktions- och utvecklingsmetodik, litteraturkurs 7,5 MF3020
Kontruktion och styrning av robotar 7,5 4F5115
Kuggteknik 6,0 4F5509
Kuggteknik 6,0 MF3018
Kuggteknik 8,0 MF3024
Litteraturkurs i integrerad produktutveckling 7,5 4F5702
Litteraturkurs i integrerad produktutveckling 7,5 MF3023
Litteraturkurs i Mekatronik 7,5 4F5110
Litteraturkurs i Mekatronik 7,5 MF3011
Litteraturkurs i realtidssystem 7,5 4F5111
Litteraturkurs i realtidssystem 7,5 MF3012
Litteraturkurs i realtidssystem II 15,0 MF3014
Litteraturkurs i tillämpad reglerteknik 7,5 4F5112
Litteraturkurs i tillämpad reglerteknik 7,5 MF3013
Maskindynamik 9,0 MF3016
Maskinelement I 15,0 4F5501
Maskinelement II 15,0 4F5502
Modellering och simulering av maskinelement 10,5 4F5503
Modellering och simulering av maskinelement 10,5 MF3015
Modular Product Design 7,5 4F5511
Robust och probabilistisk konstruktion 6,0 MF3028
Safeware-Programvara i säkerhetskritiska applikationer 7,5 4F5108
Systemtänkande för inbyggda system 7,5 MF3027
Tillämpade experimentell metodik 7,5 4F5510
Tillämpade experimentell metodik 7,5 MF3019
Tribologi (gr dk maskinelement) 9,0 4F5504
Ytmekanik 7,5 4F5505
Yttopografi 7,5 4F5506