Kurser, ITM/Maskinkonstruktion

Kursnamn Omfattning Kurskod
Distribuerade realtidsdatorsystem 7,5 hp F4F5107
EcoDesign - Produktutveckling för hållbara produkter 12,0 hp F4F5605
Endrea/Engineering Management 7,5 hp F4F5703
Forskarskola i Tribologi 9,0 hp F4F5508
Forskarskola i Tribologi 9,0 hp FMF3017
Forskningsmetodik i maskinkonstruktion för doktorander 9,0 hp FMF3029
Forskningsmetodik, Forskarroller inom produktutveckling 7,5 hp F4F5701
Forskningsmetodik, Forskarroller inom produktutveckling 7,5 hp FMF3022
Förbränningsmotorteknik, doktorandkurs 9,0 hp F4F5401
Förbränningsmotorteknik, laborations- och mätkurs 10,5 hp F4F5402
Förbränningsmotorteknik, litteraturgranskning 9,0 hp F4F5403
Inbyggda styrsystem - grundkurs 3,0 hp F4F5114
Introduktion till forskarutbildning 3,0 hp F4F5604
Introduktionskurs 7,5 hp FMF3021
Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp F4F5603
Konstruktions- och utvecklingsmetodik, litteraturkurs 7,5 hp F4F5602
Konstruktions- och utvecklingsmetodik, litteraturkurs 7,5 hp FMF3020
Kontruktion och styrning av robotar 7,5 hp F4F5115
Kuggteknik 6,0 hp F4F5509
Kuggteknik 6,0 hp FMF3018
Kuggteknik 8,0 hp FMF3024
Litteraturkurs i integrerad produktutveckling 7,5 hp F4F5702
Litteraturkurs i integrerad produktutveckling 7,5 hp FMF3023
Litteraturkurs i Mekatronik 7,5 hp F4F5110
Litteraturkurs i Mekatronik 7,5 hp FMF3011
Litteraturkurs i realtidssystem 7,5 hp F4F5111
Litteraturkurs i realtidssystem 7,5 hp FMF3012
Litteraturkurs i realtidssystem II 15,0 hp FMF3014
Litteraturkurs i tillämpad reglerteknik 7,5 hp F4F5112
Litteraturkurs i tillämpad reglerteknik 7,5 hp FMF3013
Maskindynamik 9,0 hp FMF3016
Maskinelement I 15,0 hp F4F5501
Maskinelement II 15,0 hp F4F5502
Modellering och simulering av maskinelement 10,5 hp F4F5503
Modellering och simulering av maskinelement 10,5 hp FMF3015
Modular Product Design 7,5 hp F4F5511
Robust och probabilistisk konstruktion 6,0 hp FMF3028
Safeware-Programvara i säkerhetskritiska applikationer 7,5 hp F4F5108
Systemtänkande för inbyggda system 7,5 hp FMF3027
Tillämpade experimentell metodik 7,5 hp F4F5510
Tillämpade experimentell metodik 7,5 hp FMF3019
Tribologi (gr dk maskinelement) 9,0 hp F4F5504
Ytmekanik 7,5 hp F4F5505
Yttopografi 7,5 hp F4F5506