HS1023 Projektering av ett husprojekt 7,5 hp

Structural Design of a House Project

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målformulering för betyg E:

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • dimensionera olika konstruktionsdelar i ett hus och presentera sina resultat i form av beräkningar och ritningar
 • visa förmåga att arbeta i projekt
 • visa förmåga att tillämpa kunskaper från de tidigare mekanik- och konstruktionskurserna

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Föreläsningar inom ämnet
 • I projektform utföra konstruktionsberäkningar och ritningar av ett hus

Behörighet

Studerande i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

HS1008 Konstruktionsteknik 
HS1021 Stål- och träkonstruktion 
eller motsvarande kurser

Litteratur

Litteratur från kurserna Byggmekanik 1, Byggmekanik 2, Konstruktionsteknik och Stål- och träkonstruktion samt ytterligare litteratur som bestäms inför varje kurstillfälle.

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd projektuppgift (PROA, 5,0 hp), betygsskala A-F, samt godkänd tentamen (TENA, 2,5 hp), betygsskala A-F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3211

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.