IV1301 IT-projekt, del 1-metod 7,5 hp

IT Project, Part 1-Method

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kunna ge en översiktlig beskrivning av aktuella agila utvecklingsmetoder och kunna jämföra dem med tradionella metoder att utveckla mjukvara.

Förstå riskerna med att migrera till agila metoder.

Kursens huvudsakliga innehåll

- Iterativ utveckling
- Undersökning av olika agila metoder och jämföra dessa med traditionella utvecklingsmetoder
- Refactoring
- Förändringar i testprocesser
- Förändringar i release processer
- Kombinera dokumenttunga utvecklingsprocesser med agila metoder; är det möjligt?
- Jämföra agil och traditionell projektledning?

LyssnaLäs fonetiskt

Kursupplägg

Lektioner och seminarier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

Litteratur

Preliminär:

Will Scott, James Newkirk: Visual Studio Team System, Better Software Development for Agile Teams, Addison-Wesley, 2007, 13: 978-0-321-41850-0 alt 10: 0-321-41850-6.

Examination

 • INLA - Rapport, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Rapport och muntlig presentation

Ges av

ICT/Programvaru- och datorsystem

Examinator

Mira Kajko-Mattsson <mekm2@kth.se>

Övrig information

OBS! Denna kurs ersätts IV1302 fr o m V11. Skillnaden mellan kurserna är att IV1302 har betyg P/F medans IV1301 har A-F.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.