IV1351 Datalagring 7,5 hp

Data Storage Paradigms

Kursen introducerar området databaser/datalagring. Följande ämnen tas upp:

 • Introduktion till databaser, datalagring och informationsadministration
 • Relationsmodellen och Normalisering
 • XML
 • Konceptuell modellering och logisk databasmodellering
 • Frågespråk
 • Inbäddade frågespråk
 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 1. beskriva och förklara grundläggande begrepp, principer och teorier inom det generella området data/databaser/datalagring, samt inom informationsadministration och databasteknik.
 2. modellera informationsbehov utifrån en verksamhetsbeskrivning och omvandla modellen till en fungerande databas.
 3. använda relationsdatabaser, XML och frågespråk.
 4. beskriva hur ett program kan komma åt en databas, samt skriva ett sådant program.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Introduktion till databaser, datalagring och informationsadministration
 • Relationsmodellen och Normalisering
 • XML
 • Konceptuellmodellering och logiskdatabasmodellering
 • Frågespråk
 • Inbäddade frågespråk

Kursupplägg

Kursen genomförs med föreläsningar, lektioner, redovisningar, laborationer och handledning. Ett projektarbete i två etapper med obligatoriska redovisningar genomförs i grupper om 3 studenter.

Behörighet

ID1018 Programmering I 7,5 hp, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande datorvana, programmering (helst Java) och modellering.

Litteratur

Kursbok:
Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Connolly, Begg
Upplaga: 6 Förlag: Pearson År: 2014
ISBN: 9781292061184

Kursmaterial:

 • Kurskompendium (med lektionsuppgifter, projektarbetet, mm)
 • Föreläsningsbilder
 • Kompendium om Microsoft Access och MySQL

Allt material är tillgängligt elektroniskt via Canvas. Andra böcker än den angivna kursboken om databaser kan fungera lika bra. Till exempel Fundamentals of Database Systems av Elmasri/Navathe eller Database System Concepts av Silberschatz et al.

Examination

 • LAB1 - Laboration och projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • Godkänd tentamen, TEN1 3,0 hp, betygsgradering: A/B/C/D/E/Fx/F
 • Godkända projektuppgift och laborations-/inlämningsuppgifter, LAB1: 4,5 hp, Betygsgradering: A/B/C/D/E/Fx/F

Krav för slutbetyg

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt betyg på båda examinationerna.

Medelvärdet av examinationsbetygen (avrundat uppåt) blir slutbetyget, dock högst ett steg bättre än tentans betyg.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Nikos Dimitrakas <nikosd@kth.se>

Övrig information

Kursen överlappar till mycket stor grad följande varianter: IV1018, IV1003, IV1008, IV1007

Påbyggnad

IV1023 Avancerad datahantering med XML
IV2013 Relationsdatabasdesign
IV2014 Data Warehousing

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.