Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LH231U Lärande och undervisning i högre utbildning 7,5 hp

Syftet med den här kursen är att ge dig möjlighet att utveckla din yrkesroll som lärare i högre utbildning, vilket inkluderar ett vetenskapligt och kollegialt förhållningssätt till undervisning och lärande.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 uppdragsutbildning

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (3,0 hp), P2 (4,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 uppdragsutbildning

Anmälningskod

50321

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 uppdragsutbildning

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LH231U (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att stärka rollen som lärare inom högre utbildning i Sverige med betoning på ökad förståelse för hur studenter lär sig och vad som kan påverka studenters lärande. Huvudsakliga teman för kursen är:

 • Studenters lärande i högre utbildning
 • Undervisningsformer och lärarrollen
 • Planering av undervisning och lärandeaktiviteter

I kursen ingår även moment kring digitalisering samt mångfald och inkludering inom högre utbildning. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska deltagarna kunna:

 1. reflektera över studenters lärande i högre utbildning och i samarbete med andra kunna diskutera hur de kan skapa en öppen och inkluderande miljö som främjar lärande
 2. tillämpa begrepp och forskningsresultat i diskussioner om undervisning och lärande i högre utbildning, i relation till den egna praktiken
 3. diskutera och tillämpa regler och direktiv giltiga inom högre utbildning i Sverige och i det lokala sammanhanget
 4. designa målbaserade undervisnings- och lärandeaktiviteter och motivera valen med utgångspunkt i forskning om undervisning och lärande och givet lokala villkor
 5. reflektera över sin egen utveckling som lärare i högre utbildning 

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Kursen har krav på aktivt deltagande vid de schemalagda kursträffarna varav obligatorisk närvaro krävs vid följande kursträffar:

 • Obligatorisk närvaro vid första kursträffen
 • Obligatorisk närvaro vid de muntliga examinerande seminarierna (del av projektuppgiften)
 • Obligatorisk närvaro vid det muntliga examinerande seminariet (del av den individuella uppgiften)

Kursdeltagare kan i samråd med kursansvarig ges möjlighet att kompensera för som mest två missade träffar genom ersättningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd