Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LH238V Digitalt lärande i högre utbildning 4,5 hp

Denna kursen är för dig som vill lära dig mer om digital lärande!

Kursen innehåller workshops, seminarier/webbinarier, självstudiematerial och uppgifter om olika aspekter av digital utbildning.

Kursens ämnen inkluderar: Introduktion till digitalt lärande, digital bedömning, nätbaserade och/eller blandade utbildningsaktiviteter, teoretiska perspektiv på digitalt lärande och digitalt lärande i ljuset av industri 4.0.

Kursen syftar till att bidra till din utveckling av färdigheter och förmågor att analysera, planera, skapa, implementera och utvärdera lärande och undervisning i en digital utbildningsmiljö.

Mer detaljerad information inkl. anmälningsformulär och schema finns här: https://www.kth.se/social/course/LH238V/

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (2,0 hp), P2 (2,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

15 - 45

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Anmälningskod

50308

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 kurser för KTHs personal

Kontaktperson

Fredrik Enoksson, fen@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LH238V (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudsakliga teman för kursen är:

 • Grundläggande teoretiska perspektiv om lärande och undervisning i digitala miljöer.
 • Design och organisering av nätbaserade kurser.
 • Undervisnings- och lärandeaktiviteter med stöd av digitala verktyg.
 • Bedömning och examination med stöd av digitala verktyg.
 • Nätbaserade undervisningsformer och lärarrollen i en digital utbildningsmiljö.

Lärandemål

Kursen syftar till att bidra till universitetslärares utveckling av färdigheter och förmågor att analysera, planera, skapa, genomföra och utvärdera lärande och undervisning i en digitalutbildningsmiljö.

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

 • Beskriva och tillämpa centrala begrepp, teorier och metoder inom digitalt lärande i relation till den egna undervisningspraktiken.
 • Skapa lärandeaktiviteter och uppgifter för bedömning med digitala verktyg.
 • Reflektera över hur digitalisering påverkar förutsättningarna för den egna undervisningen, studenters lärande och den egna lärarrollen på kort och lång sikt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs LH231V eller motsvarande kurs från KTH, annat universitet eller högskola.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PROA - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid kursens lärandeaktiviteter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Enoksson, fen@kth.se