ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs 6,0 hp

Industrial Marketing, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Målet är att förstå och tillämpa strategiskt marknadsföringstänkande och avancerade former av varumärkesstrategi. Efter kursen ska studenterna kunna skapa en strategisk segmentering och positionering och utveckla en kapitaliseringsstrategi för mogna varumärken.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Kursnivå (A-D)

  C
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen kommer deltagaren att:

 • Segmentera marknader och positionera industriella varumärken
 • Utveckla en koherent varumärkesarkitektur för industriella och konsumentnära varumärken
 • Välja partners utefter relevanta kriterier för varumärkesallianser med ingrediensvarumärken och co-brands

Syftet med kursen är att fördjupa studentens förståelse för strategisk varumärkesvård och marknadsföring inom industri och konsumentmarknader.

Kursen erbjuder ett helhetsperspektiv på marknadsföring och brand management. Viktiga marknadsföringstrender och varumärkesstrategier utmed en värdekedja är viktiga akpekter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar två huvudsakliga områden: Strategisk Marknadsföring med focus på segmentering och positionering och Strategic Brand Management med inriktning på komplexa varumärkesstrategier.

Behörighet

Industriell ekonomi grundkurs, eller liknande/motsvarande.

dispens för studenter inom programmet CMATD, som läst kursen MH1021 hösten 2009 eller 2010.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i industriell ekonomi, eller liknande.

Litteratur

Tybout and Calkins ed (2005) Kellogg on Branding, Wiley, USA.

Uggla, H (2005) Creating Brand Alliances, PhD Brand Management Publishing Group.

Aaker och Joachmimstahler, The Brand relationship Spectrum

Examination

 • SEMA - Seminarier, 3,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Henrik Uggla, henrik.uggla@indek.kth.se, +46 8 790 87 34

Examinator

Henrik Uggla <henrik.uggla@indek.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4D1152.

Påbyggnad

ME2025, ME2026

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2011.
Examinationsinformation giltig från och med HT2007.