Hoppa till huvudinnehållet

ME2094 Internetmarknadsföring 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2094 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande delar:

 • Introduktion till e-Marknadsföring
 • Teorier bakom elektronisk marknadsföring och kundbaser
 • Marknadsföring på sociala medier
 • Utformning av digitala upplevelser
 • Traffic building och Customer Relationship Management (CRM)
 • Verksamhetsledning för digital marknadsföring
 • Den digitala marknadsföringsplanen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Analysera olika digitala marknadsföringslösningar
 2. Applicera teorier inom internetmarknadsföring och använda sig av verktyg, strategier och program för att utvärdera marknadsföringsutfall och analysera möjligheter.
 3. Applicera traditionella marknadsföringskoncept som produkt, pris, distribution och marknadskommunikation på digitala plattformar.
 4. Utforma en lämplig marknadsföringsplan för digitala plattformar för ett existerande företag.
 5. Utforma olika marknadsföringsstrategier för digitala plattformar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1315 Industriell marknadsföring för I eller ME1035 Marknadsföring grundkurs avlutade

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mana Farshid

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2094

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michelle Rydback (rydback@kth.se)