ME2802 Execution - Running your own Company 7,5 hp

Execution - Running your own Company

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

The course focuses on supporting the student in her/his decisions and other action in the new business venture. It is assumed that students entering the course have a formulated business idea to be realized, as well as a genuine interest in pursuing this business idea in a company of their own.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens lärandemål är att deltagarna självständigt ska kunna:

 • Förstå, och visa kunskap om, viktiga frågor som uppstår vid start av ett nytt företag
 • Hantera viktiga frågor som uppstår vid start av ett nytt företag
 • Argumentera för kritiska processer och steg som krävs när man startar ett nytt företag
 • Beskriva, och samla in, de resurser som krävs när man startar ett nytt företag
 • Presentera en affärsmodell
 • Genomföra en grundläggande ekonomisk analys av ett nytt företag

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på att stödja studenten i hennes eller hans beslut och andra åtgärder i det nya företaget. Studenter som tar denna kurs bör ha en avsikt att genomföra en affärsidé i ett eget företag.

Kursens uppbyggnad bygger på erfarenheter från aktiva företagare och följer den typiska stegen i en ny satsning, som börjar med utvärdering och förbättring av den befintliga affärsidén, för att gå vidare till praktiska steg mot att starta ett företag, samla resurser, resurser (tillgång till riskkapital, externt kapital, interna resurser), marknads- och kommunikationsplaner m.m.

Kursen kommer att fokusera på:

Strategi (Vad?) – D.v.s. marknader, erbjudanden, affärsidé, komma igång och bygga ett nätverk.

Människor (Vem?) – D.v.s. företagarteamet, rekrytering och motivation

Operativt arbete (Let's do it!) – D.v.s. resursanskaffning, försäljning/marknadsföring, produktion och förhandling.

Teoretiskt kopplar kursen ihop möjlighetsbaserade modeller för entreprenörskap och nyföretagande, samt en kontextuell syn på den företagsskapande processen (det vill säga idén att själva karaktären hos företagets skapandeprocess är beroende på typ av verksamhet och bransch).

Kursupplägg

Under kursens gång kommer vi att gå igenom de praktiska stegen i en företagsstart. En blandning av undervisningsmetoder kommer att användas under kursen, däribland föreläsningar, övningar och presentationer, projektarbeten och gruppdiskussioner. Detta är en intensiv kurs och engagemang ärnödvängigt. Studenterna förväntas att arbeta aktivt medsina affärsideer från första kursdagen. Varje onsdag kommer vi att diskutera de framsteg som gjorts,

Under kursens gång och i slutet av kursen hålls obligatoriska gruppresentationer. Det kommer också att hållas en hemtenta.

Behörighet

Programstudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Andra studenter behöver 180 hp och engelska B eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

Programstudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Litteratur

Meddelas vid kursstart till angana studenter.

Examination

 • PRO1 - Project, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyget baseras på tre faktorer:

 • Uppgifter och presentationer  i grupp eller enskilt
 • Slutlig sammanfattning (executive summary) grupp
 • Skriftlig tentamen individuell

Studenterna måste klara alla kursens inlämningsuppgifter för att få ett godkänt betyg.

Närvaro är obligatorisk.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Lisa Thorén-Fosanker, lisa.thoren@sses.se

Examinator

Terrence Brown <terrence@kth.se>

Övrig information

Beslut/Fastställd 2003-11-25.

Ersätter 4D1523.

All registration queries should be addressed to the SSES Education Registrat at registrar@sses.se.

The course is offered within the framework of The Stockholm School of Entrepreneurship.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.