MF2012 Innovativ produkt- och affärsutveckling 30,0 hp

Innovation Engineering

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Innovativ Produkt- och Affärsutveckling är en kurs där deltagarna utvecklar en produkt från idé till prototyp och en affärsplan. Utvecklingsprocessen stöds genom handledning av erfarna innovatörer, produkt- och affärsutvecklare såväl som teknikspecialister och representanter från industrin.

Deltagarantalet är begränsat och urvalet sker genom att sökande presenterar en idé. En jury bedömer utvecklingspotential och innovationsdjup. Antagningsprocessen genomförs minst en gång per läsår.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens målsättning är att kursens deltagare:

 • Utvecklar sin innovativa förmåga och erfarenhetsbaserat lärande
 • utvecklar sina idéer till kommersiellt gångbara produkter och affärsverksamheter
 • får erfarenhet av innovativ produktutveckling, innovationsprocessen och innovationssystemet
 • får erfarenhet av entreprenöriell verksamhet, ledarskap, finansiering och affärsplanering
 • får förståelse för patenträttigheter, varumärkesskydd etc.
 • aktivt kan nyttiggöra studentprojekt och akademisk forskning i teknik- och produktutveckling
 • får förståelse för de speciella förutsättningarna för ny- och småföretagande i Sverige
 • aktivt kan nyttiggöra de stöd och mekanismer som erbjuds som stöd för innovatörer och entreprenörer inom befintliga innovationssystem
 • får kännedom om IPR och tillhörande problematik

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursdeltagarna följer kursmoduler och workshops i innovation, innovativ utveckling, entreprenörskap, finansiering, affärsplan, ledarskap, patent, varumärke etc.

Kursdeltagarna erbjuds arbetsplatser för såväl prototypbygge och möteslokaler.

Under kursen får deltagarna regelbunden handledning från representanter för industrin, innovatörer och affärsutvecklare samt lärare från KTH. Likaså erbjuds deltagande i mentorskapsprogram och nätverk med affärsänglar och kontakter med riskkapitalister.

Kursen läses med fördel som avslutning på utbildningen, gärna tillsammans eller efter examensarbetet.

Behörighet

En fördjupning på D-nivå, eller motsvarande, skall ha gjorts inom ett valfritt område.

Litteratur

Delges under kursen.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkända projektdelar
(PRO1; 7,5 hp), (PRO2; 7,5 hp), (PRO3; 7,5 hp), (PRO4; 7,5 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Martin Grimheden, 08-790 77 97, marting@md.kth.se

Examinator

Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1912

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.