MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp

Rapid Prototyping

Kursen ger grunläggande teoretiska och praktiska kunskaper i prototyptillverkning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60886

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: H1, I1, A2. mer info

 • Kursansvarig

  Björn Möller <bjornm@md.kth.se>

 • Lärare

  Björn Möller <bjornm@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter med kandidatexamen inom maskinteknik, men ej för studenter från CDEPR eller med motsvarande kunskaper.

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60591

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-13

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Björn Möller <bjornm@md.kth.se>

 • Lärare

  Björn Möller <bjornm@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter med kandidatexamen inom maskinteknik, men ej för studenter från CDEPR, TIPUM, spår IPUC eller med motsvarande kunskaper.

 • Del av program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • skapa virtuella 2D/3D modeller anpassade för prototypmaskiner
 • skapa fysiska 2D/3D modeller med hjälp av laserskärare, 3D printer, prototypfräsar, vakuumformning och vattenskärning
 • förklara skillnader och relationer mellan virituella och fysiska prototyper
 • förklara olika prototyptillverkningsmetoder och val av metod baserat på form, funktion, kostnad, tid och kvalitet
 • förklara skillnader och relationer mellan olika digitala 2D/3D format

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på att ge en teoretisk och praktisk kunskap i prototyptillverkning. Handhavande av prototypmaskiner som 3D printers, laserskärare, prototypfräsar, vakuumformning och vattenskärning är en central del och tas upp på laborationer. Då maskinerna arbetar med digitala geometrier krävs grundläggande CAD kunskaper. Ett projekt ingår i kursen som utförs i grupp om ca 4 personer.  

Behörighet

Kandidatexamen maskinteknik eller motsvarande och gundläggande CAD-kunskaper.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Kursens examination består av två delmoment, laborationer och projekt. Fyra laborationer ger 1 hp och projektet 2 hp. För att klara kursen krävs godkänt på dessa två moment. Inför varje laboration krävs en förberedelseuppgift. En mindre rapport och presentation krävs för godkänt projekt.  

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Björn Möller, bjornmm@kth.se, 08 790 8072

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.