MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 3,0 hp

Programming in C for Embedded Systems

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51520

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Målgrupp

  TIPUM1 IPUC (öppen för alla, men prioritet ges till TIPUM1 IPUC studenter)

 • Del av program

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51141

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: A1, D1, E1, F1, I1, J1. mer info

 • Kursansvarig

  Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

 • Lärare

  Björn Möller <bjornm@md.kth.se>

  Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

  Nihad Subasic <subasic@kth.se>

 • Målgrupp

  TIPUM1 IPUC (öppen för alla, men prioritet ges till TIPUM1 IPUC studenter)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara uppbyggnaden av styrkretsar och inbyggda processorer
 • redogöra för funktionen och användningen av I/O-portar, Timers, ADC, och seriella gränssnitt
 • programmera hårdvaran i ett styrkretssystem i C
 • använda och utnyttja utvecklingshjälpmedel för programmering och felsökning av inbyggda system
 • redogöra för och utnyttja avbrottshantering med flera olika typer avbrott
 • kunna använda och programmera vanliga typer av displayer och kommunikationsgränssnitt

Kursens huvudsakliga innehåll

Följande delar ingår i kursen:

 • Datormodeller, von Neumann- och Harward-arkitektur, CISC och RISC
 • Mikrokontrollerns funktion på registernivå
 • Avbrottshantering i hårdvara och mjukvara
 • Parallella och seriella gränssnitt
 • Timers, Compare, Capture och PWM programkonstruktion
 • Maskinnära programmering i C
 • JSP - Jackson strukturerad programering

Kursupplägg

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer och eget arbete.

Behörighet

MF1016 Elektroteknik eller motsvarande

DD1321 Tillämpad programmering och datalogi eller motsvarande

Litteratur

Kursrelaterad litteratur distribueras vid kursstart.

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Martin Edin Grimheden (mjg@kth.se)

Examinator

Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.