MG2040 Monteringsteknik 6,0 hp

Assembly Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60676

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: I1, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Antonio Maffei <maffei@kth.se>

 • Lärare

  Antonio Maffei <maffei@kth.se>

  Mauro Onori <onori@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TIEMM IPIB

  Valbar för övriga masterprogram

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60866

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Antonio Maffei <maffei@kth.se>

 • Lärare

  Antonio Maffei <maffei@kth.se>

  Mauro Onori <onori@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TIEMM IPIB

  Valbar för övriga masterprogram

 • Del av program

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

• beskriva monteringens roll som en del av tillverkningen och diskutera dess betydelse

• skapa matematiska och egenskapsmodeller av sammansatta produkter (montage) och använda dem i samband med utformning och utvärdering av monteringssystem

• redogöra för de dynamiska och statiska begränsningarna vid en manuell respektive automatisk monteringsprocess

• analysera en viss produkt och definiera möjliga monteringssekvenser

• välja den bästa sekvensen genom att tillämpa tekniska och ekonomiska kriterier

• beskriva funktionen hos alla delar av ett monteringssystem (såväl automatiskt som manuellt)

• utvärdera effekterna av produktens utformning på monteringsprocessen, genom att tillämpa Boothroyds DFA-metoder

• identifiera kraven på utformning av en monteringsstation och ge anvisningar om den efterföljande implementeringen

• beräkna kostnaderna och det viktigaste ekonomiska nyckeltalet för standard-monteringssystem (både manuella och automatiska)

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att ge studenterna verktyg, kunskap och praktisk erfarenhet av industriell monteringsteknik och både dess inverkan på produktens utformning och dess ekonomiska inverkan på produktionen som helhet

Behörighet

Antagen till Masterprogram

och

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik

eller motsvarande förkunskaper

Litteratur

"Mechanical Assermblies"; D.E. Whitney, Oxford Series on Advanced Manufacturing; Oxford University Press

Övrigt kursmaterial kan laddas ned från LMS av registrerade kursdeltagare

Examination

 • PRO1 - Projekt, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift (PRO1; 0 hp)

Godkänd tentamen(TEN1; 6 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Antonio Maffei (maffei@kth.se)

Examinator

Mauro Onori <onori@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.