MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 hp

International Seminar in Material Processes

Seminariekurs där deltagaren presenterar en rapport muntligt och skriftligt

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Materialteknik
  Materialvetenskap
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 • Planera och driva ett vetenskapligt projekt
 • Skriva en vetenskaplig rapport i en fördjupning inom material- och processdesign
 • Presentera en vetenskaplig rapport skriftligt och muntligt i nationella och internationella seminarier
 • Opponera på presentationer av motsvarande vetenskapliga rapporter
 • Förhålla sig till och diskutera samhällets förväntningar kring etik, ekonomi och miljö

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består avett större projektsom syftar till attgeen fördjupad förståelseför materialvetenskap och processdesign.
De olika projekten ska hantera problem inom vetenskap och processdesign, integrera tekniska aspekter och samhällets krav som lagar och förordningar, etik, ekonomi och miljö.
Kursansvarig föreslår lämpliga projekt och en handledare tilldelas varje projekt. Det är möjligt att föreslå egna projekt, men en KTH handledare tilldelas alltid.
Arbetet sker individuellt eller i grupper om 2-3 deltagare.

Projektet ska innehålla följande delar
• Projektplanering
• Projektmöten, eventuellt med handledaren (ca 1 tim / vecka)
• En litteraturstudie
• Utföra experiment, beräkningar och liknande
• Analys och slutsatser
• Skriftlig rapport
• Muntlig presentation

Kursupplägg

Period 1
Föreläsningar 10 h
Projekt 60 h

Period 2
Föreläsningar 4 h
Projekt 60 h
Seminarium 24 h

Behörighet

Gedigna kunskaper inom ämnesområdet Materialvetenskap.

Litteratur

Litteraturstudie.

Examination

 • PROA - Projektarbete, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Studenten skall:
• Gör en muntlig presentation vid slutseminariet (på engelska)
• Muntligen opponera på ett projekt vid slutseminariet (på engelska)
Och skicka:
• En problemformulering rapport med resultaten från den litterära undersökningen (på engelska)
• En slutrapport (på engelska)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Christopher Neil Hulme-Smith (chrihs@kth.se)

Examinator

Anders Tilliander <anderst@kth.se>

Christopher Hulme-Smith <chrihs@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.