MJ2670 Riskmanagement 6,0 hp

Risk Management

Kursen ger en introduktion till riskhantering, som syftar till att man skall undvika oplanerade händelser som kan skada människor, miljö, egendom. Kursen täcker de vanligaste metoderna för att genomföra riskbedömningar, samt hur dessa metoder bör användas inom industriella verksamheter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten :

 • Kunna beskriva och förklara riskbegreppet utifrån olika forskningsparadigmer.
 • Ha kunskap om de mest användbara metoderna för att göra riskanalyser
 • Kunna beskriva metoder för miljöriskanalys, veta principerna för hur risker kan utvärderas och kommuniceras till olika samhällsintressegrupper i beslutsprocessen.
 • Kunna beskriva och använda existerande metoder och verktyg för konfliktlösning inom riskmanagementområdet. 
 • Kunna kritiskt utvärdera hur information och kunskaper används av olika intressegrupper i rådande miljökonflikter.
 • Kunna analysera synvinklar/ramar från vilka intressegrupper ser pågående konflikter. Detta betyder att kunna utvärdera hur olika personer och intressegrupper utvecklar egna åsikter om miljökonflikter
 • Kunna välja strategier för konfliktlösning i valda miljökonflikter

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Samhälls riskparadigme
 • Metoder för kvalitativ och kvantitativ riskbedömning
 • Principer för riskvärdering
 • Risk i beslutsprocesser; processer, metoder och verktyg för konfliktlösningar
 • Riskperception och riskkommunikation
 • Projektarbete kring en pågående miljökonfliktlösning

Behörighet

Minst 100 högskolepoäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program.   Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Litteratur

Kompendium

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP2 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Maria Malmström <maria.malmstrom@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1383

Påbyggnad

MJ2672 Riskmanagement II, 6 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.