SD2140 Strukturakustik 8,0 hp

Vibro Acoustics

Kursen ger kunskap om hur dynamiska krafter genererar vibrationsstörningar i elastiska mekaniska strukturer samt hur dessas vibrationer sprids via skilda typer av vågor. Vidare hur vibrationerna sprids mellan delstrukturer och även avstrålar i form av akustisk energi.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Vibrationer genereras vanligen genom dynamiska krafters inverkan på stora sammansatta konstruktioner. Kursens målsättning är att ge kunskap om hur dessa störningar uppkommer och hur de i form av elastisk energi sprids via olika typer av vågformer i strukturer, hur vågor samverkar, och hur elastisk energi transmitteras mellan delstrukturer och slutligen avstrålar till omgivande medium, vanligen luft eller vatten.

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för fria och påtvingade svängningar
 • Redogöra för olika exciteringsmekanismer
 • Redogöra för några olika energiflödesmodeller
 • Redogöra för olikheter i respons av strukturer vid harmonisk eller brusexcitering
 • Redogöra för begrepp som kinetisk och potentiell energi och effektöverföring för enkla system
 • Redogöra för några möjliga metoder för reduktion av strukturljudsöverföring till mekaniska system
 • Använda några olika metoder för bestämning påtvingade svängningar av enkla system

Kursens huvudsakliga innehåll

Generering av vibrationer. Vågtyper i fasta strukturer. Egensvängningsformer i fasta strukturer. Mobilitetsbegreppet. Vågubredning, dämpning. Vibrationstransmission mellan delstrukturer. Akustisk avstrålning från strukturer. Beräkningsmodeller.

Behörighet

Grundkurser i matematik, mekanik.

Litteratur

Nilsson, A. Vibroacoustics Part I och Part II. (In English)

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 8,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 8 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Ines Lopez Arteaga (inesla@kth.se)

Examinator

Ines Lopez Arteaga <inesla@kth.se>

Påbyggnad

SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2185 Ultrasonics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.