SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs 8,0 hp

Environmental Friendly Vehicle - Project Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Syftet är att studenterna ska få tillämpa sina kunskaper om markfordons uppbyggnad, prestanda och energiomvandling, olika drivsystem och deras miljöpåverkan, i projektform.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • tillämpa kunskap och färdigheter om miljövänligare fordon,
 • ha erfarenhet av projektplanering och att arbeta i grupp,
 • känna till gruppdynamik,
 • genomföra ett projekt som innehåller både planering, rapportering, beräkning, simulering och experimentella studier,
 • presentera arbetet muntligt samt i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk (motsvarande TNC:s normer)

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Gruppdynamik
 • Projektarbete, projektstyrning
 • Krav, koncept och systemanalyser
 • Drivsystem,
 • Elhybrider
 • Reglering för minskade emissioner
 • Slutredovisning

Behörighet

Kursen vänder sig till blivande civilingenjörer som en valbar kurs under deras fjärde år.

Kursen läses som en sammanhållande del inom Gröna bilens utbildningssatsning och förutsätter därför förkunskaper från
SD2224 Fordonssystemteknik för en bättre miljö
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem

Litteratur

Boken Handbok för mindre projekt

Examination

 • PRO1 - Rapport, 8,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Muntliga presentationer och rapporter av deluppgifter löpande under kursen. Dokumenterad projektstyrning och utfört samarbete i grupp. Kursen avslutas med muntlig slutredovisnings och inlämning av slutrapport. (PRO1; 8 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Professor Annika Stensson Trigell, annika@kth.se, tel. 790 7657

Examinator

Annika Stensson Trigell <annika@kth.se>

Övrig information

Platsbegränsad till maximalt 30 studenter.
Platserna fördelas mellan studenter på högskolor engagerade inom Gröna Bilens utbildningssatsning.
Kursen är den avslutande kursen inom Gröna bilens utbildningssatsning.

Kursen har 30 platser att fördela mellan studenter på högskolor engagerade inom Gröna Bilen satsningen.

Kursen har ersätts av SD2229 och SD2230

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.