SF1811 Optimeringslära 6,0 hp

Optimization

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10201

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Anders Szepessy <szepessy@kth.se>

 • Lärare

  Anders Szepessy <szepessy@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten för att erhålla ett godkänt betyg kunna

 • Tillämpa grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av optimeringslära som beskrivs av kursinnehållet för att lösa problem
 • Formulera förenklade tillämpningsproblem som optimeringsproblem och lösa med programvara
 • Läsa och tillgodogöra sig matematisk text om exempelvis linjär algebra, analys och optimering samt deras tillämpningar, kommunicera matematiska resonemang och beräkningar inom detta område muntligt och skriftligt på ett sådant sätt att de är lätta att följa.

För högre betyg ska studenten även kunna

 • Förklara, kombinera och analysera grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av optimeringslära som beskrivs av kursinnehållet

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Exempel på optimeringstillämpningar och formuleringsträning.
 • Grundläggande begrepp och teori för optimering, speciellt teori för konvexa problem.
 • Linjär algebra i Rn, speciellt baser för de fyra fundamentala underrum motsvarande en given matris, samt LDLT-faktorisering för symmetriska positivt semidefinita matriser.
 • Linjär optimering, inklusive dualitetsteori.
 • Optimering av flöden i nätverk.
 • Kvadratisk optimering med linjära bivillkor.
 • Linjära minsta-kvadratproblem, speciellt minsta-normlösningar.
 • Ickelinjär optimering utan bivillkor, speciellt ickelinjära minsta-kvadratproblem.
 • Optimalitetsvillkor för ickelinjär optimering med bivillkor, speciellt för konvexa problem.
 • Lagrangerelaxering

Behörighet

Slutförd kurs i SF1624 Algebra och geometri eller SF1672 Linjär Algebra.
Slutförd kurs i SF1626 Flervariabelanalys eller SF1674 Analys i fler variabler.
Slutförd kurs i Numerisk analys SF1511, SF1519, SF1545 eller SF1546.  

Litteratur

Kurslitteraturen anges på kursens hemsida senast 4 veckor innan kursstart.

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Anders Szepessy (szepessy@kth.se)

Examinator

Anders Szepessy <szepessy@kth.se>

Övrig information

SF1811 är numera identisk med SF1841, med gemensam undervisning och examination.

Påbyggnad

SF2812 Tillämpad linjär optimering, SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.