SG2128 Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 hp

Research Methodology in Engineering Mechanics

Några handledare från olika delar av den tillämpade mekaniken föreläser om vilka metoder som är centrala inom deras respektive områden. Teori, numerik och simuleringar bör alla vara representerade. Publicerade arbeten studeras med avseende på forskningsmetodiken.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Teknisk fysik
  • Betygsskala

    P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TTEMM för programstuderande

HT18 TTEMM för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

Lärandemål

Efter kursen skall studenten känna till ett antal begrepp inom de forskningsmetodologier som används inom mekaniken. Studenten skall kunna identifiera vilka metodologier som ligger bakom ett visst publicerat arbete och rapportera skriftligt om detta. Studenten bör också kunna identifiera brister i metodologin om sådana förekommer.

Kursens huvudsakliga innehåll

 Några handledare från olika delar av den tillämpade mekaniken föreläser om vilka metoder som är centrala inom deras respektive områden. Teori, numerik och simuleringar bör alla vara representerade. Publicerade arbeten studeras med avseende på forskningsmetodiken.

Kursupplägg

Obligatorisk närvaro vid de flesta föreläsningar. Skriftlig och muntlig redovisning av ett projekt med anslutning till kursen.

Behörighet

Högre studier inom teknisk mekanik.

Litteratur

Utdelat material.

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Muntlig presentation av skriftlig essä.

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Michael Liverts

Examinator

Michael Liverts <liverts@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.