SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp

Applied Computational Fluid Dynamics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kunskaper för att genomföra en komplett CFD analys. Specifikt, att identifiera och välja approximationer och modeller, välja randvillkor, designa och dimensionera beräkningsnätet samt att identifiera och kvantifiera felkällor och beakta kvalitet och tillförlitlighet i beräkningsresultaten.

Kursens huvudsakliga innehåll

Genomgångar av de olika momenten för att genomföra en CFD analys inklusive laborationstid. Genomföra ett större projektarbete i grupp som innebär en komplett CFD analys inklusive att utreda en specifik frågeställning. Information om olika kommersiella CFD programvaror.

Kursupplägg

lektioner 8x2h, lab 10h, projektpresentation 4h = 30h schemalagt

Behörighet

Litteratur

Föreläsningsanteckningar.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Projektseminarium, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Individuell hemuppgift.

Projektrapport och presentation i grupp.

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Stefan Wallin (stefanw@mech.kth.se)

Examinator

Arne Johansson <viktor@kth.se>

Övrig information

Ersätter SG2213.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.