Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

TTEMM TEMA åk1 - Obligatorisk för studenter från Teknisk fysik

Öppen för andra program som avancerad kurs i strömningsmekanik under förutsättning att kursen kan ingå i programmet

Del av program

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMA, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMB, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMC, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, TEMB, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, TEMC, Villkorligt valfri

Perioder

P1 (4,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51824

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Luca Brandt (brandtl@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG2225 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten skall kunna

 • Härleda energi och värmetransportekvationerna för strömningsmekaniska problem.
 • Härleda Kelvins cirkulationsteorem och vorticitetsekvationen.
 • Behärska grunderna i klassisk potentialteori, inklusive Kutta-Jukowskis sats.
 • Förstå strömningsproblem vid höga Reynolds tal.
 • Kunna genomföra en enkel strömningsmekanisk simulering.

Lärandemål

 • Studenten ska kunna formulera matematiska modeller av strömningsmekaniska fenomen inkluderande värmeöverföring, och göra relevanta approximationer av dessa.
 • Studenten ska för enkla fall kunna tillämpa de framtagna modellerna och kunna tolka resultatet.
 • Studenten ska tillägna sig viss färdighet i att utföra strömningsmekaniska beräkningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i Strömningsmekanik, minst 4.0 hp

Engelska B/ Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

•  LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F

•  TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

(TEN1; 3 hp), (LAB1; 1 hp) Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i problemlösning och tillämpning av matematiska metoder. Fullgjord datorlaboration efter vilken en laborationsrapport lämnas in och godkänns. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Luca Brandt (brandtl@kth.se)