SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp

Special Relativity

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10041

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10002

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • Använda tensornotation inom relativitetsteori
 • Tillämpa begreppen längdkontraktion och tidsdilatation
 • Använda Lorentztransformationer
 • Lösa enkla kinematiska problem inom relativitetsteori
 • Använda och lösa problem inom relativistisk mekanik  
 • Använda och lösa problem inom relativistisk optik
 • Analysera Maxwells ekvationer och använda deras relativistiska invarians
 • Förklara relativitetsprincipen 

Kursens huvudsakliga innehåll

Speciell relativitetsteori: Repetition av tensornotation. Innebörden av relativitetsteori. Einsteins postulat. Minkowskirummets geometri och Lorentztransformationer. Längdkontraktion och tidsdilatation. Tvillingparadoxen och egentid. Relativistisk optik. Relativistisk mekanik. Elektrodynamik. Gravitation och en glimt av den allmäna relativitetsteorin.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
Vektoranalys.
Teoretisk elektroteknik.
Fysikens matematiska metoder.

Litteratur

Rindler: Introduction to special relativity.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

-TEN1 - Tentamen,  6 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Jack Lidmar (jlidmar@kth.se)

Examinator

Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

Påbyggnad

SI2372 Allmänn relativitetsteori (till-läggskurs)
SI2390 Relativistisk kvantfysik/Relativistic Quantum Physics
SI2400 Teoretisk partikelfysik/Theoretical Particle Physics
SI2410 Kvantfältteori/Quantum Field Theory

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.