SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 hp

Condensed Matter Theory

Denna fortsättningskurs i teoretisk kondenserade materiens fysik behandlar centrala principer och beräkningsmetoder, och tar upp några av de mest aktuella forskningsproblemen inom området. Tyngdpunkten i kursen ligger mot att nå viktiga resultat på ett så enkelt och intuitivt sätt som möjligt, utan onödig matematisk komplexitet. Kursen fokuserar på den kvantmekaniska behandlingen av det fasta tillståndet och behandlar en rad aktuella problem som supraledning, mesoskopisk fysik, och kvant Hall effekten. Kursen tar upp en rad metoder för att utföra beräkningar och göra intressanta förutsägelser för några av de många komplexa fenomen som sker i fasta ämnen och kvantvätskor. Kursen riktar sig till avancerade teknologer och doktorander i fysik och relaterade ämnen, men bör även vara av intresse för forskare inom tillämpningar av elektriska egenskaper hos material.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TNTEM för programstuderande

HT18 TNTEM för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10174

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

 • Lärare

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • Formulera mångpartikelproblemet i andrakvantiserad form.
 • Använda teoretiska verktyg för mångpartikelproblemet för att lösa problem som behandlas i kursen.
 • Redogöra för de problem inom området som behandlas i kursen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Andrakvantisering, elektrongasen, boson och fermionsystem, elektron-fonon växelverkan, supraledning, transportteori, mesoskopisk fysik, kvant Hall effekt, Kondo effekt och tunga fermioner.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Inledande kurser i fasta tillståndets fysik (Kittel nivå), kvantmekanik och statistisk fysik förutsätts. Kvantmekanik fortsättningskurs SI2380 (5A1385) (kan inhämtas samtidigt, period 1-2) och Statistisk fysik SI2510 (5A1390) rekommenderas.

Litteratur

P. L. Taylor och O. Heinonen, A quantum approach to condensed matter physics, Cambridge University Press 2002.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1; 4,5 hp) och muntlig tentamen (TEN1; 3 hp).

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Egor Babaev (babaev@kth.se)

Examinator

Egor Babaev <babaev@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.