SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp

Biomedicine for Engineers

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10062

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Marina Zelenina <marinaz@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10011

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Marina Zelenina <marinaz@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande

Lärandemål

The overall aim of the course is to give an introduction to biomedicine to students with background in physics, interested in the interdisciplinary field between physics and biomedicine. After the course the student should be able to:

 • describe the general structure of the human body
 • describe the structure and function of major organs and tissues at the cellular and molecular level
 • understand the major integrative mechanisms that allow the organism to function as a whole (nervousl, immune, and endocrine systems)
 • understand the major principles of hormonal signaling, respiration, immune defense, digestion, acid-base homeostasis and water-salt balance
 • recognize the structure of major classes of macromolecules in the body
 • identify the major processes, cell organelles, and molecular machinery involved in synthesis and transport of various macromolecules within the animal cells
 • recognize the major driving forces for transport of various substances between the cells and extracellular space
 • understand how transport of ions in and out of the cells enables signaling between neuronal cells, uptake of nutrients, and regulation of the biochemical stability within the whole body
 • describe the processes that enable the cells to convert the nutrients into energy needed for the cell function
 • describe the processes that enable cells to reproduce themselves (DNA replication, cell division)
 • in their future professional practice, successfully communicate with colleagues that have a biomedical background
 • recognize the biological objects and processes that are discussed in the following courses within the program of Biomedical physics (for example, plasma membrane, a phospholipid, an ion transporter, intracellular signaling, DNA, a motor protein etc)

Kursens huvudsakliga innehåll

Physiology (16 hours): Major principles of the human body functions, covering the nervous system, respiration, digestion, immune and endocrine system, acid-base homeostasis, water and salt balance.

Cellular and molecular biology (20 hours): The structural components of the cells. Basic principles of cellular functions: transport, metabolism, signaling, reproduction. The main molecules that mediate these processes.

Behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

1. Despopoulos A., Silbernagl S., Color Atlas of Physiology, Thieme.

2. Alberts B.et al., Essential Cell Biology, Garland Science.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 12,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

The course is examined by a five-hour written exam (TEN1; 12 hp, grading A/B/C/D/E/Fx/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Marina Zelenina, marinaz@kth.se

Examinator

Marina Zelenina <marinaz@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.