Hoppa till huvudinnehållet

SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp

This course is designed as a crash course that covers a number of different topics in cell biology and physiology. The main purpose is to enable the students, in their future professional practice, to successfully communicate with their colleagues that have a biomedical background.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2531 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Physiology (16 hours): Major principles of the human body functions, covering the nervous system, respiration, digestion, immune and endocrine system, acid-base homeostasis, water and salt balance.

Cellular and molecular biology (20 hours): The structural components of the cells. Basic principles of cellular functions: transport, metabolism, signaling, reproduction. The main molecules that mediate these processes.

Lärandemål

The overall aim of the course is to give an introduction to biomedicine to students with background in physics, interested in the interdisciplinary field between physics and biomedicine. After the course the student should be able to:

 • describe the general structure of the human body
 • describe the structure and function of major organs and tissues at the cellular and molecular level
 • understand the major integrative mechanisms that allow the organism to function as a whole (nervousl, immune, and endocrine systems)
 • understand the major principles of hormonal signaling, respiration, immune defense, digestion, acid-base homeostasis and water-salt balance
 • recognize the structure of major classes of macromolecules in the body
 • identify the major processes, cell organelles, and molecular machinery involved in synthesis and transport of various macromolecules within the animal cells
 • recognize the major driving forces for transport of various substances between the cells and extracellular space
 • understand how transport of ions in and out of the cells enables signaling between neuronal cells, uptake of nutrients, and regulation of the biochemical stability within the whole body
 • describe the processes that enable the cells to convert the nutrients into energy needed for the cell function
 • describe the processes that enable cells to reproduce themselves (DNA replication, cell division)
 • in their future professional practice, successfully communicate with colleagues that have a biomedical background
 • recognize the biological objects and processes that are discussed in the following courses within the program of Biomedical physics (for example, plasma membrane, a phospholipid, an ion transporter, intracellular signaling, DNA, a motor protein etc)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1. Despopoulos A., Silbernagl S., Color Atlas of Physiology, Thieme.

2. Alberts B.et al., Essential Cell Biology, Garland Science.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The course is examined by a five-hour written exam (TEN1; 12 hp, grading A/B/C/D/E/Fx/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2531

Ges av

Huvudområde

Bioteknik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marina Zelenina, marinaz@kth.se