Hoppa till huvudinnehållet

Marina Zelenina

Profilbild av Marina Zelenina

UNIVERSITETSADJUNKT

Detaljer

Arbetar vid

BIOFYSIK

Adress
ROSLAGSTULLSBACKEN 21

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Biomedicin för ingenjörer (FSK3532), lärare | Kurswebb

Biomedicin för ingenjörer (SK2532), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Biomedicin för ingenjörer (SK2531), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Cellodling: teori och praktik (FSK3503), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Cellodling: teori och praktik (SK2513), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Cellulär biofysik (SK2512), lärare | Kurswebb

Cellulär biofysik (FSK3502), lärare | Kurswebb

Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1110), assistent | Kurswebb

Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1117), assistent | Kurswebb

Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1118), assistent | Kurswebb

Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1115), assistent | Kurswebb

Elektromagnetism och vågrörelselära (SK1114), assistent | Kurswebb

Examensarbete inom tillämpad fysik, avancerad nivå (SK202X), examinator | Kurswebb

Fysik I (SK1112), assistent | Kurswebb

Grundläggande fysik (SK1151), assistent | Kurswebb

Grundläggande fysik I (SK1150), assistent | Kurswebb

Klassisk fysik, mekanik och våg (SK1108), assistent | Kurswebb

Laborativa tekniker i livsvetenskaperna (SK2536), lärare | Kurswebb

Modern fysik (SH1012), assistent | Kurswebb

Termodynamik (SI1121), assistent | Kurswebb

Tillämpad modern fysik (SH1015), assistent | Kurswebb

Vågrörelselära (SK1120), assistent | Kurswebb


Profilbild av Marina Zelenina

Publikationer

Publikationslista