Electromagnetism and Waves

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till denna kurs i klassisk fysik (Elektromagnetism och vågrörelselära).

Kursen ges för CINEK (största delen) under period 3 och för CINEK (mindre del) och CENMI under period 4. Kolla alltid så att information du läser här verkligen är relevant för Ditt program.

/Göran M
/Peter Unsbo och Sergei Popov

Teachers

Feedback News