Electromagnetism and Waves

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen "El&våg" (SK1114) för CMEDT

För höstterminen 2017 kommer all information att ligga under Canvas. För att kunna se canvas-sidan, måste du först registrera dig på  kursen. Den här kurswebben innehåller information för höstterminen 2016.

Kortfattad kursbeskrivning, innehåll:

Mekaniska vågor: Grundläggande vågbegrepp, akustik, ultraljud

Elektrostatik: Elektrisk fältstyrka och potential, Gauss’ sats, metaller och dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi

Magnetism: Uppkomst, kraftverkan, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi, induktion, samband mellan elektriskt och magnetiskt fält samt alstring av elektromagnetiska vågor

Optik: Geometrisk optik med strålkonstruktion, polarisation, interferens, diffraktion

None
Demoutrustning för geometrisk optik designad av Marcin Swillo. Här visas sfärisk aberration.

Teachers

Feedback News