Electromagnetism and Waves

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen "El&våg" (SK1114) för CMEDT

För höstterminen 2017 kommer all information att ligga under Canvas. För att kunna se canvas-sidan, måste du först registrera dig på  kursen. Den här kurswebben innehåller information för höstterminen 2016.

Kortfattad kursbeskrivning, innehåll:

Mekaniska vågor: Grundläggande vågbegrepp, akustik, ultraljud

Elektrostatik: Elektrisk fältstyrka och potential, Gauss’ sats, metaller och dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi

Magnetism: Uppkomst, kraftverkan, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi, induktion, samband mellan elektriskt och magnetiskt fält samt alstring av elektromagnetiska vågor

Optik: Geometrisk optik med strålkonstruktion, polarisation, interferens, diffraktion

None
Demoutrustning för geometrisk optik designad av Marcin Swillo. Här visas sfärisk aberration.

Teachers

Feedback News