2. Allmän kursinformation

Kursen syftar till att ge en sådan översikt över ämnet att studenten efter kursen ska kunna lösa tekniska problem i ämnet med hjälp av bok och andra hjälpmedel. Av denna anledning krävs inga utantillkunskaper utan bokens kapitel: 15, 16, 21 - 30, 32-36 ingår i kursen på ett sådant sätt att man med bokens och egna anteckningars hjälp ska kunna lösa problem i ämnet. Kap. 32 och 33 ingår endast översiktligt. Problemlösning övas på räkneövningarna, där enbart gamla tentatal räknas.

Teacher Martin Viklund created page 29 August 2013

Teacher Martin Viklund changed the permissions 23 June 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News