News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Event Omtenta, 17 December 2020 08:00
Changed by scheduling staff 18 November at 10:41
October 2020
Scheduling staff created event 6 October at 13:11
 
September 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:06
Scheduling staff edited 30 September at 14:59

27a5a141-8803-4ec1-9795-d3afe3f40673, 8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4, eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8ab

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:06
Scheduling staff edited 11 August at 10:40

eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8abDigital

Scheduling staff edited 14 September at 14:00

33c8dfa7-acdd-40d7-a7da-f21586b7b60a, Digital

Scheduling staff edited 22 September at 17:47

33c8dfa7-acdd-40d7-a7da-f21586b7b60a27a5a141-8803-4ec1-9795-d3afe3f40673, Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:06
Scheduling staff edited 11 August at 10:40

eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8abDigital

Scheduling staff edited 14 September at 14:00

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58, Digital

Scheduling staff edited 21 September at 15:01

4d224e2b-d33c8dfa7-acdd7-47aa-b7c6-652275825f580d7-a7da-f21586b7b60a, Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:06
Scheduling staff edited 11 August at 10:40

eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8abDigital

Scheduling staff edited 16 September at 14:01

33c8dfa7-acdd-40d7-a7da-f21586b7b60a, Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:06
Scheduling staff edited 11 August at 10:40

eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8abDigital

Scheduling staff edited 14 September at 14:00

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58, Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:06
Scheduling staff edited 11 August at 10:40

eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8abDigital

Scheduling staff edited 14 September at 14:00

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58, Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:06
Scheduling staff edited 11 August at 10:40

eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8abDigital

Scheduling staff edited 14 September at 14:00

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58, Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:06
Scheduling staff edited 11 August at 10:40

eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8abDigital

Scheduling staff edited 14 September at 14:00

33c8dfa7-acdd-40d7-a7da-f21586b7b60a, Digital

 
Feedback News