5. Inlämningsuppgifter

En uppsättning av 9 inlämningsuppgifter ingår i kursen. Dessa uppgifter använder det web-baserade systemet ”Mastering Physics” (http://www.masteringphysics.com/), som är ett kompletterande online-material till läroboken. För att kunna använda det systemet krävs en inloggningskod som tillhandahålles av föreläsaren och bekostas av institutionen. Notera dock att om du slarvar bort din kod får du skaffa en ny själv till en kastnad av ca 200 kr.

Första gången du loggar in går du in på denna länk: www.pearsoned.co.uk/masteringphysicsip.

För att bli godkänd på inlämningsuppgifterna krävs minst 60% av totalt möjliga antal poäng. Om man dessutom klarar minst 80%, samt om man håller samtliga deadlines (se tabell nedan), så får man 0,2 bonuspoäng på A-delen på tentan. Observera att varje deluppgift har en deadline för inlämning som ligger ca en vecka efter att motsvarande moment behandlats på föreläsningarna. Den första uppgiften (Introduction to Mastering Physics) är enbart en träningsuppgift för att bekanta sig med systemet (poängen räknas ej), och sedan följer 9 st uppgifter numrerade från 2-10.

Med inloggningskoden (”Student access code”) kan man registrera sig och skaffa sig ett användarnamn och lösenord. Lämpligt val av användarnamn är sin epostadress. När man är klar med detta kan man logga in med användarnamn och lösenord, och sedan välja kurs. För att hitta kursen anger man Course ID = SK1114HT16. Detta ID är unikt för studenter som läser kursen SK1114 under HT-2016.

Deadlines för inlämningsuppgifter (HT16):

Nr Tema Deadline
1 Introduktion till Mastering Physics (tutorial) frivillig
2 Akustik Tors 8 sept kl 23:59
3 Elektriska fält Mån 12 sept kl 23:59
4 Potential och spänning Tors 15 sept kl 23:59
5 RC-krets och ström Mån 19 sept kl 23:59
6 Magnetiska fält Tors 22 sept kl 23:59
7 Induktion och induktans Mån 26 sept kl 23:59
8 Geometrisk optik Mån 3 okt kl 23:59
9 Interferens Mån 10 okt kl 23:59
10 Diffraktion och polarisation Mån 17 okt kl 23:59

Teacher Martin Viklund created page 29 August 2013

Teacher Martin Viklund changed the permissions 8 October 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News